თბილისი +4°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
გორი +1°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ
თელავი +4°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ