თბილისი +13°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ
გორი +8°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ
თელავი +10°
სუსტი ქარი