თბილისი +11°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ
გორი +6°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ
სიღნაღი +7°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ