თბილისი +15°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +12°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
სიღნაღი +15°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ