თბილისი
სუსტი ქარი
ბათუმი +15°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თელავი +8°
სუსტი ქარი