თბილისი +5°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/28მ/წმ
ბათუმი +5°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ
თელავი +6°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ