თბილისი +20°
სუსტი ქარი
ბათუმი +23°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
სიღნაღი +20°
სუსტი ქარი