თბილისი +23°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბათუმი +22°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ოზურგეთი +23°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ