თბილისი +15°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ
ბათუმი +15°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ოზურგეთი +15°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ