თბილისი 11°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბათუმი +22°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ქუთაისი +21°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ