თბილისი +15°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ბათუმი +15°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ქუთაისი +13°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ