სოხუმი +4°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ცხინვალი +1°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/28მ/წმ
ზუგდიდი +5°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ