სოხუმი +14°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ცხინვალი +9°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ
ზუგდიდი +10°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ