სოხუმი +25°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ცხინვალი +29°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ზუგდიდი +26°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ