სოხუმი +12°
აღმოსავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
ცხინვალი +10°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ზუგდიდი +15°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ