სოხუმი +26°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ცხინვალი +26°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ზუგდიდი +27°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ