ზუგდიდი +15°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ჭიათურა +9°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
გორი +7°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ