ზუგდიდი +16°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ჭიათურა +12°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ
გორი +7°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ