ზუგდიდი +25°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ჭიათურა +26°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +26°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ