ზუგდიდი +34°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ჭიათურა +34°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
გორი +33°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ