ზუგდიდი +24°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ჭიათურა +22°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +23°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ