ზუგდიდი +25°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ჭიათურა +24°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ
გორი +16°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ