ზუგდიდი +23°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ჭიათურა +23°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +32°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ