ზუგდიდი +16°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +13°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
ქობულეთი +16°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ