ჭიათურა +4°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +2°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/28მ/წმ
ახალციხე +1°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ