ჭიათურა +29°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
9-14მ/წმ
გორი +30°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +28°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ