ჭიათურა +26°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +31°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +27°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ