ჭიათურა +13°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
გორი +11°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +5°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ