ჭიათურა +28°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +29°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ახალციხე +27°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ