ჭიათურა +15°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
გორი +8°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +7°
სუსტი ქარი