ჭიათურა +11°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ
გორი +5°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ახალციხე +10°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ