ჭიათურა +31°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +32°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +34°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ