ჭიათურა +5°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
გორი +4°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ახალციხე +2°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ