ჭიათურა +19°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +19°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ
ახალციხე +14°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ