ჭიათურა +27°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +30°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +29°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ