ჭიათურა +17°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +16°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +12°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ