ჭიათურა +28°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გორი +33°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +30°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ