ბათუმი +17°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ქობულეთი +16°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თბილისი +12°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ