ბათუმი +2°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ქობულეთი +3°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
თბილისი
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ