ბათუმი +26°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
ქობულეთი +25°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
თბილისი +25°
სუსტი ქარი