ბათუმი +27°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
ქობულეთი +26°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15 მ/წმ
თბილისი +22°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
8-13 მ/წმ