ბათუმი +16°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ქობულეთი +15°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ფოთი +17°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ