ბათუმი +24°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ქობულეთი +24°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ფოთი +25°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ