ახალციხე +33°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
7-12მ/წმ
ბორჯომი +34°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
7-12მ/წმ
სტეფანწმინდა +26°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
7-12მ/წმ