ახალციხე +20°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბორჯომი +20°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
სტეფანწმინდა +12°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ