ახალციხე +9°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბორჯომი +8°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
სტეფანწმინდა +2°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ