ახალციხე +31°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
ბორჯომი +31°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
სტეფანწმინდა +26°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ