ახალციხე +16°
სუსტი ქარი
ბორჯომი +15°
სუსტი ქარი
სტეფანწმინდა +7°
სუსტი ქარი