ახალციხე +14°
სუსტი ქარი
ბორჯომი +14°
სუსტი ქარი
სტეფანწმინდა +5°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ