ახალციხე +19°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბორჯომი +19°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
სტეფანწმინდა +10°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ