ახალციხე +24°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბორჯომი +23°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
სტეფანწმინდა +15°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ