ახალციხე +7°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
ბორჯომი +6°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
სტეფანწმინდა +1°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ