ახალციხე +29°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბორჯომი +29°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
სტეფანწმინდა +19°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ