ბორჯომი +10°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბაკურიანი +8°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ახალციხე +10°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ