ბორჯომი +31°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
ბაკურიანი +22°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
ახალციხე +30°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ