ბორჯომი +7°
სუსტი ქარი
ბაკურიანი +2°
სუსტი ქარი
ახალციხე +7°
სუსტი ქარი