ბორჯომი +8°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბაკურიანი +3°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ახალციხე +9°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ