ბორჯომი +18°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბაკურიანი +13°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ახალციხე +18°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ