ბორჯომი +14°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბაკურიანი +10°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +15°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ