ბორჯომი +23°
აღმოსავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
ბაკურიანი +18°
აღმოსავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
ახალციხე +23°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ