ბორჯომი +2°
სუსტი ქარი
ბაკურიანი -1°
სუსტი ქარი
ახალციხე +1°
სუსტი ქარი