ბორჯომი +14°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბაკურიანი +8°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ახალციხე +15°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ