ბორჯომი +15°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
ბაკურიანი +12°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
ახალციხე +15°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ