ამბროლაური +34°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
7-12მ/წმ