ამბროლაური +24°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ