ამბროლაური +14°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ქობულეთი +15°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
სიღნაღი +10°
სუსტი ქარი