ამბროლაური +26°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
ქობულეთი +25°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
სიღნაღი +26°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ