ამბროლაური +31°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ქობულეთი +27°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
სიღნაღი +32°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ