ამბროლაური +19°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ქობულეთი +19°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
სიღნაღი +19°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ