ამბროლაური +34°
აღმოსავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
ქობულეთი +31°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
სიღნაღი +31°
აღმოსავლეთის ქარი
7-12მ/წმ