ამბროლაური +31°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
ქობულეთი +28°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
სიღნაღი +32°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ