ამბროლაური +21°
აღმოსავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
ქობულეთი +24°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
სიღნაღი +19°
სუსტი ქარი