ამბროლაური +29°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ქობულეთი +21°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
სიღნაღი +31°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ