ქობულეთი +14°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
სიღნაღი +13°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ
მესტია
დასავლეთის ქარი
7-12მ/წმ