ქობულეთი +4°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ
სიღნაღი +6°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ
მესტია
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ