ქობულეთი +27°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
სიღნაღი +26°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
მესტია +19°
დასავლეთის ქარი
5-10მ/წმ