ფოთი +17°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +15°
სუსტი ქარი
თიანეთი +13°
სუსტი ქარი