ფოთი +15°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +13°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ
თიანეთი +6°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ