ფოთი +21°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +21°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
თიანეთი +16°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ