ფოთი +23°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +23°
აღმოსავლეთის ქარი
5-10მ/წმ
თიანეთი +15°
სუსტი ქარი