ფოთი +16°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
რუსთავი +12°
სუსტი ქარი
თიანეთი +10°
სუსტი ქარი