ფოთი +28°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +33°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თიანეთი +27°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ