ფოთი +33°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
რუსთავი +34°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
თიანეთი +28°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ