ფოთი +18°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ
რუსთავი +4°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
6-11მ/წმ
თიანეთი +4°
სუსტი ქარი