ფოთი +29°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +34°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
თიანეთი +25°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ