ფოთი +24°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
რუსთავი +18°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13/მ/წმ
თიანეთი +16°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13/მ/წმ