ფოთი +2°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +1°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თიანეთი -7°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ