ფოთი +25°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
რუსთავი +28°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
თიანეთი +24°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ