ფოთი +29°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
რუსთავი +31°
აღმოსავლეთის ქარი
7-12მ/წმ
თიანეთი +25°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
7-12მ/წმ