ფოთი +17°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +12°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თიანეთი +6°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ