ფოთი +21°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +32°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თიანეთი +27°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ