ფოთი +14°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +15°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
თიანეთი +9°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ