ფოთი +25°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
რუსთავი +32°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თიანეთი +26°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ