ფოთი +17°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
რუსთავი +18°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თიანეთი +10°
დასავლეთის ქარი
9-14მ/წმ