ფოთი +16°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +7°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
7-12მ/წმ
თიანეთი +6°
სუსტი ქარი