ფოთი +14°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
რუსთავი +10°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თიანეთი +7°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ