ფოთი +34°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
რუსთავი +38°
აღმოსავლეთის ქარი
6-11მ/წმ
თიანეთი +30°
აღმოსავლეთის ქარი
7-12მ/წმ