რუსთავი +14°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
6-11მ/წმ
თელავი +13°
სუსტი ქარი
სიღნაღი +12°
სუსტი ქარი