რუსთავი +35°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თელავი +33°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
სიღნაღი +32°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ