თიანეთი +12°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბათუმი +22°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
თელავი +19°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ