თიანეთი +10°
სუსტი ქარი
ბათუმი +15°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
თელავი +11°
სუსტი ქარი