თიანეთი +10°
სუსტი ქარი
ბათუმი +16°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
თელავი +13°
სუსტი ქარი