თიანეთი +11°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
ბათუმი +17°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
თელავი +16°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ