თიანეთი +25°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ