ოზურგეთი +27°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბათუმი +22°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბახმარო +18°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ