ოზურგეთი +9°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ბათუმი +10°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ბახმარო +3°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ