ოზურგეთი +16°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბათუმი +17°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბახმარო +4°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ