ოზურგეთი +14°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ
ბათუმი +14°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბახმარო -5°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ