ოზურგეთი +9°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბათუმი +9°
სამხრეთ-დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ
ბახმარო -2°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ