ცაგერი +28°
დასავლეთის ქარი
7-12მ/წმ
ბახმარო +24°
დასავლეთის ქარი
5-10მ/წმ
ლაგოდეხი +36°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ