ცაგერი +5°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბახმარო
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ლაგოდეხი +12°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25/წმ