ცაგერი +16°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბახმარო +9°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
ლაგოდეხი +3°
სუსტი ქარი