ცაგერი +28°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბახმარო +24°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ლაგოდეხი +37°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ