ცაგერი +20°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბახმარო +14°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ლაგოდეხი +22°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ