ცაგერი +14°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბახმარო +8°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ლაგოდეხი +19°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ