ცაგერი +31°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბახმარო +28°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ლაგოდეხი +34°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ