ცაგერი +13°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბახმარო +4°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ლაგოდეხი +18°
დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ