ცაგერი +6°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბახმარო +3°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ლაგოდეხი +14°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ