ცაგერი +28°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბახმარო +20°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
10-15მ/წმ
ლაგოდეხი +25°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ