ცაგერი +13°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ბახმარო +1°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ლაგოდეხი +10°
სუსტი ქარი