ცაგერი +27°
დასავლეთის ქარი
8-13მ/წმ
ბახმარო +23°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ლაგოდეხი +34°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ