ბაკურიანი +27°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გუდაური +22°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ქუთაისი +39°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ