ბაკურიანი +26°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
გუდაური +20°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ქუთაისი +37°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ