გუდაური +9°
სუსტი ქარი
ბაკურიანი +16°
სუსტი ქარი
მესტია +19°
სუსტი ქარი