გუდაური +10°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
7-13მ/წმ
ბაკურიანი +14°
სუსტი ქარი
მესტია +9°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
7-12მ/წმ