გუდაური +5°
სუსტი ქარი
ბაკურიანი +8°
სუსტი ქარი
მესტია +13°
აღმოსავლეთის ქარი
8-13მ/წმ