გუდაური +23°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
7-12მ/წმ
ბაკურიანი +25°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
7-12მ/წმ
მესტია +30°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
6-11მ/წმ