გუდაური +6°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
ბაკურიანი +6°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ
მესტია +10°
ცვალებადი მიმართულების ქარი
8-13მ/წმ