ქუთაისი +14°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/20-25/28მ/წმ
სოხუმი +18°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ცხინვალი +6°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ