ქუთაისი +24°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
სოხუმი +22°
დასავლეთის ქარი
10-15მ/წმ
ცხინვალი +22°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ