ქუთაისი +36°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
სოხუმი +32°
აღმოსავლეთის ქარი
9-14მ/წმ
ცხინვალი +32°
აღმოსავლეთის ქარი
10-15მ/წმ