ივლისი 2019

კვი ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ
1
2 ახალი მთვარე – მთვარის 1 დღე
3 მთვარის 2 დღე, პირველი ფაზა
4 მთვარის 3 დღე, პირველი ფაზა
5 მთვარის 4 დღე, პირველი ფაზა
6 მთვარის 5 დღე, პირველი ფაზა
7 მთვარის 8 დღე, პირველი ფაზა
8 მთვარის 9 დღე, მეორე ფაზა
9 მთვარის 10 დღე, მეორე ფაზა
10 მთვარის 11 დღე, მეორე ფაზა
11 მთვარის 12 დღე, მეორე ფაზა
12 მთვარის 13 დღე, მეორე ფაზა
13 მთვარის 14 დღე, მეორე ფაზა
14 მთვარის 15 დღე, მეორე ფაზა
15 მთვარის 15 დღე, მეორე ფაზა
16 სავსე მთვარე – მთვარის 16 დღე
17 მთვარის 17 დღე, მესამე ფაზა
18 მთვარის 18 დღე, მესამე ფაზა
19 მთვარის 19 დღე, მესამე ფაზა
20 მთვარის 20 დღე, მესამე ფაზა
21 მთვარის 21 დღე, მესამე ფაზა
22 მთვარის 22 დღე, მესამე ფაზა
23 მთვარის 23 დღე, მეოთხე ფაზა
24 მთვარის 24 დღე, მეოთხე ფაზა
25 მთვარის 25 დღე, მეოთხე ფაზა
26 მთვარის 26 დღე, მეოთხე ფაზა
27 მთვარის 27 დღე, მეოთხე ფაზა
28 მთვარის 28 დღე, მეოთხე ფაზა
29 მთვარის 29 დღე, მეოთხე ფაზა
30 მთვარის 29 დღე, მეოთხე ფაზა
31